INFORMAZIO OROKORRA

Uztailaren 11ko 34/2002 Legean (Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzkoa) ezarritako informazio-betebeharra betez, webgune honen informazio orokorreko datu hauek ematen dira:

Webgune honen titulartasuna, www.arristudioa.com (aurrerantzean web gunea), Arri_Studioak du, 44.157.459-N IF zenbakiarekin, eta harremanetarako datuak honako hauek dira:

Aroztegieta kalea 11, 20.400 Tolosa (Gipuzkoa)
943 671 717
arri@arristudioa.com
www.arristudioa.com

Era berean, Arri_Studioak garatutako jardueraren izaera dela eta, Gipuzkoako Argazkilarien Elkartean erregistratuta dago, eta erregistro-datu hauek ditu: R2-002. Era berean, Arri_Studioak egiten duen jarduera jarduera arautua denez, honako hauek ditu:

Goi-mailako graduak: Irudi-teknikaria, Irudi-laborategia, Diseinu Grafikoa eta Argitalpenekoa, Web-programazioa.

ERABILERARAKO TERMINO ETA BALDINTZA OROKORRAK

Baldintzen xedea: webgunea

Erabilera-baldintza orokor hauen (aurrerantzean, Baldintzak) helburua Web Gunearen sarbidea eta erabilera arautzea da. Baldintza hauen ondorioetarako, Web Gune gisa ulertuko da:

Pantaila-interfazeen kanpo-itxura, estatikoa zein dinamikoa, hau da, nabigazio-zuhaitza; eta pantaila-interfazeetan nahiz nabigazio-zuhaitzean integratutako elementu guztiak (aurrerantzean, Edukiak), bai eta Erabiltzaileei eskaintzen dizkien lineako zerbitzu edo baliabide guztiak ere (aurrerantzean, Zerbitzuak).
Arri_Studioak ahalmena izango du, edozein unetan eta aldez aurretik abisatu gabe, Web Gunearen eta bertan sar daitezkeen Eduki eta Zerbitzuen aurkezpena eta konfigurazioa aldatzeko. Erabiltzaileak onartzen eta onartzen du edozein unetan Arri_Studioak Web Gunean integratzen diren elementu horietako edozein eten, desaktibatu edo/eta ezeztatu ahal izatea.

Erabiltzaileak Web Gunean sartzea librea da, eta, oro har, doakoa, eta erabiltzaileak ez du kontraprestaziorik eman behar horretaz gozatu ahal izateko, erabiltzaileak kontratatu duen sarbide-hornitzaileak hornitutako telekomunikazio-sarearen bidezko konexio-kostuari dagokionez izan ezik.

Web Guneko eduki edo zerbitzuren bat erabili ahal izateko, erabiltzaileak aldez aurretik harpidetu edo erregistratu beharko du.

ERABILTZAILEA

Web Gunean sartzeak, nabigatzeak eta erabiltzeak, bai eta Erabiltzaileen, Erabiltzailearen eta Arri_Studioaren arteko interakziorako gaitutako espazioetan ere, hala nola iruzkinetan eta/edo blogging-guneetan, Erabiltzaile izaera ematen du, eta, beraz, Web Gunean nabigatzen hasten denetik, hemen ezarritako baldintza guztiak onartzen dira, bai eta ondorengo aldaketak ere, hargatik eragotzi gabe. Aurrekoaren garrantzia kontuan hartuta, Web Gunea bisitatzen duen bakoitzean irakurtzea gomendatzen zaio erabiltzaileari.

Arri_Studioaren Web Guneak informazio, zerbitzu eta datu ugari eskaintzen ditu. Erabiltzaileak bere gain hartzen du Web Gunea behar bezala erabiltzeko erantzukizuna. Erantzukizun hori honako hauetara hedatuko da:

Arri_Studioak eskainitako informazioa, edukiak eta/edo zerbitzuak eta datuak erabiltzea, baldintza hauetan, legean, moralean edo ordena publikoan ezarritakoaren aurkakoa izan gabe, edo beste edozein modutan hirugarrenen eskubideak edo Web Gunearen funtzionamendua kaltetu gabe.
Arri_Studioak Web Guneak eskaintzen dituen eduki edo zerbitzu jakin batzuetarako sarbidea izateko formularioetan erabiltzaileak emandako informazioa egiazkoa eta legezkoa dela. Nolanahi ere, erabiltzaileak berehala jakinaraziko dio Arri_Studioari inprimaki horietan erregistratutako informazioa behar ez bezala erabiltzea ahalbidetzen duen edozein gertaera, hala nola, lapurreta, galera edo identifikatzaile eta/edo pasahitzetara baimenik gabe sartzea, berehala ezeztatu ahal izateko.
Arri_Studioak beretzat gordetzen du legea eta pertsonaren duintasunarekiko errespetua urratzen duten iruzkin eta ekarpen guztiak kentzeko eskubidea, baldin eta diskriminatzaileak, xenofoboak, arrazistak, pornografikoak, spamming-ak, gazteen edo haurren, ordena edo segurtasun publikoaren aurkakoak badira, edo, bere ustez, argitaratzeko egokiak ez badira.

Edonola ere, Arri_Studioa ez da Erabiltzaileek emandako iritzien erantzule izango, ez iruzkinen bidez, ez bloggingeko beste tresna batzuen bidez, ezta egon daitezkeen parte-hartzearen bidez ere.

Web Gune honetara sartze hutsak ez du esan nahi Arri_Studioaren eta Erabiltzailearen artean inolako harreman komertzialik dagoenik.

Erabiltzaileak adierazten du adinez nagusia dela eta nahikoa gaitasun juridiko duela baldintza hauek betetzeko. Beraz, Arri_Studioaren Web Gune hau ez da adin txikikoentzat. Arri_Studioak uko egiten dio betekizun hori ez betetzeagatiko edozein erantzukizuni.

Web Gunea batez ere Espainian bizi diren erabiltzaileentzat da. Arri_Studioak ez du ziurtatzen Web Guneak beste herrialde batzuetako legediak betetzen dituenik, ez osorik ez zati batean. Erabiltzailea beste leku batean bizi bada edo helbideratuta badago eta Web Gunean sartzea eta/edo nabigatzea erabakitzen badu, bere erantzukizunpean egingo du, eta ziurtatu beharko du sarbide eta nabigazio horrek aplikagarri zaion tokiko legeria betetzen duela, eta Arri_Studioak ez du bere gain hartuko sarbide horretatik erator daitekeen erantzukizunik.

WEBGUNEAN SARTZEA ETA NABIGATZEA: BERMEAK ETA ERANTZUKIZUNA BAZTERTZEA

Arri_Studioak ez du bermatzen Web Gunearen, Edukien edo Zerbitzuen jarraitutasuna, erabilgarritasuna eta erabilgarritasuna. Arri_Studioak ahal duen guztia egingo du Web Gunearen funtzionamendu egokiaren alde; hala ere, ez du erantzukizunik eta ez du bermatzen Web Gune honetara sartzea etenik gabea izango ez denik edo errorerik izango ez duenik.

Era berean, ez du erantzukizunik edo bermerik hartzen Web Gune honetan sar daitekeen edukiak edo softwareak ez duela akatsik edo kalterik eragiten erabiltzailearen sistema informatikoan (softwarea eta hardwarea). Arri_Studioa ez da, inola ere, Web Orrialdera sartzeagatik, nabigatzeagatik eta hura erabiltzeagatik sortzen diren edozein motatako galera, kalte edo galeren erantzule izango, sistema informatikoetara edo birusak sartzeagatik sortutakoak barne hartuta, baina ez mugatuta.

Arri_Studioak ere ez du bere gain hartzen Web Gune hau modu desegokian erabiltzeagatik erabiltzaileei sor dakizkiekeen kalteen erantzukizuna. Zehazki, ez du inolako erantzukizunik izango telekomunikazioen erorketa, eten, falta edo akatsengatik.

PRIBATUTASUNARI ETA DATUEN BABESARI BURUZKO POLITIKA

Arri_Studioak konpromisoa hartzen du beharrezko neurri teknikoak eta antolakuntzakoak hartzeko, bildutako datuen segurtasun-mailaren arabera, datu pertsonalen segurtasuna bermatzeko eta datu horiek aldatzea, galtzea, tratatzea edo baimenik gabe eskuratzea saihesteko.

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Lege Organikoaren 5. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, erabiltzaileari jakinarazten zaio Arri_Studioak bildutako datu pertsonalak, bere orrialdeetan luzatutako inprimakien bidez, fitxategi automatizatu batean sartuko direla, Arri_Studioaren ardurapean, eta Datuak Babesteko Agentziaren Erregistro Orokorrean behar bezala aitortu eta inskribatuko direla, bi aldeen artean ezarritako konpromisoak erraztu, arindu eta betetzeko edo mantentze-lanak egiteko baita sinatzen dituen inprimakiren edo eskaeraren bati erantzuteko.

Erabiltzaileak Arri_Studioari kontrakoa jakinarazten ez dion bitartean, ulertuko da bere datuak ez direla aldatu, erabiltzaileak edozein aldaketa jakinarazteko konpromisoa hartzen duela eta datuak lortu diren helburu zehatz, esplizitu eta legitimoetarako erabiltzeko baimena duela. Gainera, helburu komertzial batekin ere erabil daitezke: pertsonalizatzea, operatiboa eta estatistikoa, eta beren helburu sozialari dagozkion jarduerak. Horretarako, Arri_Studioari berariazko baimena ematen zaio datuak atera, biltegiratu eta marketin-azterlanak egiteko, eskainitako edukia erabiltzaileari egokitzeko, eta, horrela, Web Orrialdeko kalitatea, funtzionamendua eta nabigazioa hobetzeko.

Erabiltzaileak bere datuak inprimakien bidez eman ditzakeenean, kontsultak egiteko, informazioa eskatzeko eta/edo Web Orrialdean eskainitako edukiarekin lotutako arrazoiengatik, Erabiltzaileak emandako datuak ezinbestekoak badira hori guztia behar bezala garatzeko, horren berri emango zaio erabiltzaileari, eta nahitaez bete beharreko datuak direla adieraziko zaio.

Zure datuak aurreko paragrafoan adierazitako helburuarekin tratatzeko baimenik ematen ez baduzu, Erabiltzaileak bere informazio-, sarbide-, zuzenketa-, deuseztapen- eta aurka egiteko eskubideak baliatu ahal izango ditu (ARCO eskubideak). Eskubide horiek Arri_Studioa kaleko 11. zenbakian erabil daitezke, 20.400 Tolosa kalean (Gipuzkoa). Horretarako, konnotazio hauek hartu behar ditu kontuan:

Datuak eskuratzeko eskubidea: erabiltzaileak eskubidea du bere datu pertsonalei eta Arri_Studioak egin duen edo egiten duen tratamenduari buruzko informazioa lortzeko, bai eta datu horien jatorriari eta egindako edo aurreikusitako komunikazioei buruzko informazioa lortzeko ere.
Zuzenketa-eskubidea: erabiltzaileak eskubidea du fitxategi automatizatuaren barruan egonik zehaztugabeak edo osatugabeak diren datuak aldatzeko.
Ezerezteko eskubidea: erabiltzailearen datu pertsonalak ezabatzeko eskubidea da, beste lege aplikagarri batzuetan aurreikusitakoa izan ezik, baldin eta horiek nahitaez gorde behar badira, garaiz eta behar bezala.
Aurka egiteko eskubidea: erabiltzaileak duen eskubidea da, bere datu pertsonalen tratamendua ez egiteko edo Arri_Studioak datu horien tratamendua bertan behera uzteko.
Beraz, erabiltzaileak bere eskubideak baliatu ahal izango ditu Arri_Studioari zuzendutako komunikazio idatziaren bidez, “LOPD-www.arristudioa.com” erreferentziarekin, honako hauek zehaztuz:

Erabiltzailearen izen-abizenak eta NANaren kopia. Ordezkaritza onartzen den kasuetan, beharrezkoa izango da, halaber, erabiltzailea ordezkatzen duen pertsona bide beretik identifikatzea, bai eta ordezkaritza egiaztatzen duen agiria ere. NANaren fotokopiaren ordez, zuzenbidean baliozkoa den beste edozein bide erabil daiteke, nortasuna egiaztatzeko.
Eskaeraren berariazko arrazoiak dituen eskaera edo eskuratu nahi den informazioa.
Jakinarazpenetarako helbidea.
Data eta eskatzailearen sinadura.
Egiten duen eskaera egiaztatzen duen dokumentu oro.
Erabiltzaileak bidalketa-metodo bat erabili beharko du, eskabidea bidali eta jaso duela egiaztatzeko.

Eskaera hori eta erantsitako beste edozein dokumentu honako helbide elektroniko honetara bidali beharko dira:

Aroztegieta kalea 11, 20400 Tolosa (Gipuzkoa)
Arri@arristudioa.com

Arri_Studioak beretzat gordetzen du pribatutasun-politika aldatzeko eskubidea, bere irizpidearen arabera, edo Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren lege-, jurisprudentzia- edo doktrina-aldaketa baten ondorioz. Aldaketa horien ondoren webgunea erabiltzeak aldaketa horiek onartzea ekarriko du.

COOKIEN POLITIKA

Cookie-ak:

Web Gune honetan sartzeak cookie-ak erabiltzea ekar dezake. Cookie-ak erabiltzaile bakoitzak erabiltzen duen nabigatzailean — nabigatzeko erabil ditzakeen gailuetan — biltegiratzen diren informazio-kantitate txikiak dira, zerbitzariak geroago irakurriko duen informazio jakin bat gogora dezan. Cookie-ek nabigazioa errazten dute, lagunkoiago egiten dute, eta ez diote nabigazio-gailuari kalterik egiten.

Cookie-en bidez bildutako informazioak honako hauek barne har ditzake: web Gunera egindako bisiten data eta ordua, ikusitako orrialdeak, Web Gunean emandako denbora eta bisitatutako guneak justu haren aurretik eta ondoren. Hala ere, cookie batek ere ez du uzten erabiltzailearen telefono-zenbakiarekin edo kontaktu pertsonalerako beste edozein baliabiderekin harremanetan jartzen. Cookie batek ere ezin du informaziorik atera Erabiltzailearen disko gogorretik edo ezin du informazio pertsonalik lapurtu. Erabiltzailearen informazio pribatua Cookie artxiboaren parte izateko modu bakarra erabiltzaileak berak informazio hori zerbitzariari ematea da.

Cookie propioak:

Erabiltzailearen ordenagailura edo gailura bidaltzen diren cookie-ak dira, eta Arri_Studioak kudeatzen ditu, Web Guneak hobeto funtziona dezan. Biltzen den informazioa Web Gunearen kalitatea, edukia eta erabiltzaile gisa duen esperientzia hobetzeko erabiltzen da. Cookie horiek aukera ematen dute Erabiltzailea Web Gunearen bisitari errepikaria dela aitortzeko eta edukia egokitzeko, bere lehentasunetara egokitzen diren edukiak eskaintzeko.

Cookie-en horniduraz arduratzen diren erakundeek hirugarrenei laga ahal izango diete informazio hori, baldin eta legeak hala eskatzen badu edo hirugarren batek prozesatzen badu informazio hori erakunde horientzat.

Cookie-ak desgaitzea, baztertzea eta ezabatzea:

Erabiltzaileak bere gailuan instalatutako cookie-ak — osorik edo zati batean — desgaitu, baztertu eta ezabatu ditzake bere nabigatzailearen konfigurazioaren bidez (horien artean daude Chrome, Firefox, Safari, Explorer). Alde horretatik, cookie-ak baztertzeko eta ezabatzeko prozedurak desberdinak izan daitezke Interneteko nabigatzaile batetik bestera. Ondorioz, erabiltzaileak erabiltzen ari den Interneteko nabigatzaileak emandako jarraibideetara jo behar du. Cookie-ak — osorik edo zati batean — erabiltzeari uko eginez gero, Web Gunea erabiltzen jarraitu ahal izango du, baina haren prestazioetako batzuen erabilera mugatu ahal izango du.

Aldaketak cookien politikan:

Baliteke Web Guneko Cookien Politika aldatzea edo eguneratzea; horregatik, gomendagarria da politika hori berrikustea Web Gunean sartzen zaren bakoitzean, cookieak nola eta zertarako erabiltzen ditugun behar bezala jakiteko.

ESTEKEN POLITIKA

Jakinarazten da Arri_Studioaren Web Guneak Erabiltzaileen eskura jartzen dituela edo jar ditzakeela lotura-bitartekoak (besteak beste, linkak, bannerrak, botoiak), direktorioak eta bilaketa-motorrak, Erabiltzaileei beren webguneetara eta/edo hirugarrenek kudeatutako webguneetara sartzeko aukera ematen dietenak.

Esteka, direktorio eta bilaketa-motor horiek Web Gunean instalatzearen helburua erabiltzaileei Interneten eskuragarri dagoen informazioa bilatzea eta eskuratzea erraztea da, eta ezin da horiek bisitatzeko iradokizun, gomendio edo gonbidapentzat hartu.

Arri_Studioak ez ditu eskaintzen ez merkaturatzen, ez hirugarrenen bidez, estekatutako gune horietan eskuragarri dauden produktuak eta/edo zerbitzuak.

Era berean, ez du bermatuko esteken bidez eskura daitezkeen bere jabetzakoak ez diren guneen eskuragarritasun teknikoa, zehaztasuna, egiazkotasuna, baliozkotasuna edo legezkotasuna.

Arri_Studioak ez du inolaz ere beste webgune batzuetako edukia berrikusiko edo kontrolatuko, eta ez ditu produktu eta zerbitzuak, edukiak, artxiboak eta estekatutako gune horietan dagoen beste edozein material onartzen, aztertzen eta bere egiten.

Arri_Studioak ez du bere gain hartzen Arri_Studioak kudeatzen ez dituen eta Web Gune honetan estekatzen diren webguneetako edukien, komunikazioen, iritzien, produktuen eta zerbitzuen eskuragarritasunaren, erabileraren, kalitatearen edo zilegitasunaren ondorioz sor daitezkeen kalte-galeren erantzukizunik.

Erabiltzaileak edo beste webgune batetik Arri_Studioa webgunera hiperesteka bat egiten duen hirugarrenak honako hau jakin beharko du:

Ezin da Web Guneko eduki eta/edo zerbitzurik erreproduzitu – Osorik edo zati batean – Arri_Studioaren berariazko baimenik gabe.

Era berean, ez da onartzen Arri_Studioa webguneari buruzko adierazpen faltsu, oker edo okerrik, ez eta haren edukiei eta/edo zerbitzuei buruzkoa ere.

Hiperesteka izan ezik, hiperesteka hori ezartzen den webguneak ez du Web Gune honetako elementurik izango, Espainiako ordenamendu juridikoak jabetza intelektual gisa babestua, Arri_Studioak berariaz baimendu ezean.

Hiperesteka ezartzeak ez du esan nahi Arri_Studioaren eta hiperesteka egiten den webgunearen titularraren artean harremanik dagoenik, ezta Arri_Studioak webgune horretan eskaintzen diren eduki, zerbitzu eta/edo jarduerak ezagutu eta onartzen dituenik ere, eta alderantziz.

JABETZA INTELEKTUALA ETA INDUSTRIALA

Arri_Studioa, berez edo lagapen-hartzailea den aldetik, Web Guneko jabetza intelektual eta industrialeko eskubide guztien titularra da, bai eta Web Gunean jasotako elementuen titularra ere (adierazpenezko eta sakondu gabeko gisa, irudiak, soinua, audioa, bideoa, softwarea edo testuak, markak edo logotipoak, kolore-konbinazioak, egitura eta diseinua, erabilitako materialen hautaketa, funtzionamendurako beharrezkoak diren ordenagailu-programak, sarbidea eta erabilera, etab.). Horrenbestez, Espainiako ordenamendu juridikoak jabetza intelektual gisa babestutako obrak izango dira, eta aplikagarriak izango zaizkie bai Espainiako eta Europako araudia, bai gaiari buruzko nazioarteko itunak, Espainiak sinatutakoak.

Eskubide guztiak erreserbatuta. Jabetza Intelektualari buruzko Legean xedatutakoaren arabera, espresuki debekatuta dago web orri honetako eduki guztiak edo batzuk erreproduzitzea, banatzea eta jendaurrean jartzea, baita horiek eskuragarri jartzeko modalitatea ere, helburu komertzialekin, edozein euskarritan eta edozein bitarteko teknikoren bidez, Arri_Studioaren baimenik gabe.

Erabiltzaileak edo hirugarrenak uste badu Web Gunearen edozein edukik jabetza intelektuala babesteko eskubideak urratzen dituela, Arri_Studioari jakinarazi beharko dio berehala, lege-ohar honen eta Erabilera Baldintza Orokorren informazio orokorreko ataleko harremanetarako datuen bidez.

LEGEZKO EKINTZAK, APLIKATU BEHARREKO LEGERIA ETA JURISDIKZIOA

Arri_Studioak ahalmena izango du Web Gunea eta Edukiak behar ez bezala erabiltzeagatik edo baldintza hauek ez betetzeagatik beharrezkotzat jotzen dituen akzio zibil edo penalak aurkezteko.

Erabiltzailearen eta Arri_Studioaren arteko harremana Espainiako lurraldean indarrean dagoen eta aplikatzekoa den araudiaren arabera arautuko da. Baldintza horien interpretazioari eta/edo aplikazioari buruzko edozein eztabaida sortzen bada, alderdiek jurisdikzio arruntaren mende jarriko dituzte gatazkak, eta zuzenbidearen arabera dagozkien epaile eta auzitegien mende.